Ш̴̴̜̥͍͕̼̙̱͙͎͍̘̀̐̔́̾̃͒̈̔̎́́͜р̧̛̺͖͖̯̖ͧͤ͋̅̽ͧ̈̐̽̆̐͋ͤͦͬ͛̃̑͞͞и̒ͥͤͯ͂ͣ̐̉̑ͫ̉̑҉̛͏̸̻͕͇͚̤͕̯̱̳͉ͅф̴̴̡̟̞͙̙̻͍̦͔̤̞̔̓́̍͗̚͢͞ͅт̨̐ͫ̂͊̄̃ͥͪ͏̫̺͍̞̼͈̩̥̜͔͜͜ы̸̴̱̺̼̠̦͍͍͍̱̖͔̖̱͉̅͑͌͒ͫ͒̀ͥ͐ͤ̅͘̕.̵̴̡̭̼̮͖͈̙͖͖̲̮̬͍͙̼̯̦̮̮ͦ̆̀̑̌ͮͧͣͯ̔̂́͟г͌ͮ̏̈͂ͯ̚҉̛̙̬̘̲̗͇͕̠̙͙̼̩͚̀͘͞ͅо̷̥̯̘̓ͤ̽͒̋̉̀̂̄̒̓̊ͨ͛́̌ͤ̂̀͠в̶̒͒̓̏̓̚҉̛̙̘̺̰̮̼̟̼̥̟̘̠̜͜н̸̷̸̲̝͈͙̰̟̻̟̰̜̟̗͎̻̻͍̿̔̃ͨ͑о̔̀̋ͫ̇̿̐ͫ͌͗ͩ҉̨̜̙̙͈͍̮̮̼̙̘̞̕͜͡ Войти !bnw Сегодня Клубы
Привет, TbI — HRWKA! 1207.1 пользователей не могут ошибаться!
?6741
прекрасное6386
говно5815
говнорашка5470
хуита4608
anime2969
linux2569
bnw2555
music2488
рашка2269
log2266
ололо1884
pic1782
сталирасты1440
быдло1434
украина1398
дунч1395
дыбр1223
гімно1158
bnw_ppl1115

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 Wed Apr 21 2021 10:04:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) Posted as new post Clubs: Tags: *btc *трейдинг *надёжно *2017 *секурно https://jochen-hoenicke.de/queue/#BTC,2w,count ! protected by SuperBnW ( https://github.com/afwbkbc/superbnw ) ! Public key: https://github.com/afwbkbc/gpg/blob/master/5122E95DCC3CF31CE9F75D956AF7D685006F5088.asc -----BEGIN PGP SIGNATURE----- iQGzBAEBCAAdFiEEUSLpXcw88xzp912VavfWhQBvUIgFAmB/+MMACgkQavfWhQBv UIj9iQwAjsZVUrcVcwcWOdYU3rVdhPD4iUHWD77ZHyb26pqy8FVmQFUwnVGhBRCf 73wqYi3JkGAH9ehy3cKjgLNJETt9l0dTnJlP0MtiJtDq0LjNDqxa5y91mMLVe05W R464wO435rg6Lsnvbtbh2YblmdYGB/P/PpFZc2/VdmKdVazRU9MvQpHyGXp0H++t jPE4saCaYLrPp9tNbCCZUoL0CJokoRvV8CGGrMRLgVquaIZZL9KA5YrD8y4WOiFQ MOR6oqZjUnBllPVl6yZBHUFDhGYHyJme9qIdObzxoRytr7Q6vR7PydAb34tujD9V xlMbyZ5hhw2bzQxGTd0a6eAvh5V8RzBlK4fl41uk7FpwbPFpslGBZ26HFacIobrA e328f32AWdfzb+BOurK6ExdlKwY5wvU+QiBUZ+UEPzKNAN/h2hu1nbuWCMrvB31O MbmZus7A6RPrAZmJ/5U+mbpIq9Z34R2A9Sr4mqlOhlIFMZPqqHzUBzt9AJmv3Vvk HIdnroSi =E8QV -----END PGP SIGNATURE-----
#BTT2AR (0+7) / @n / 155 дней назад

panic(cpu 1 caller 0x29d59a): "Spinlock acquisition timed out: lock=0x869f20, lock owner thread=0x9cc17a8, current_thread: 0x868f000"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.3.12/osfmk/i386/locks_i386.c:346
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x42eade08 : 0x21b449 (0x5ce420 0x42eade3c 0x2238a5 0x0)
0x42eade58 : 0x29d59a (0x58ee74 0x869f20 0x9cc17a8 0x868f000)
0x42eade78 : 0x2311be (0x869f20 0x16dde1 0xb 0x1)
0x42eadec8 : 0x296dec (0x42ea904c 0x7abdffc5 0x4ceb 0x1090000)
0x42eadf18 : 0x2a761c (0x0 0x2a1acc 0x0 0x2b0c30)
0x42eadf58 : 0x2af626 (0x42f439f0 0x6039400 0xde 0x1050001)
0x42eadf88 : 0x2a8043 (0xde 0x42f439f0 0x12360 0x1)
0x42eadfd8 : 0x29eb5e (0x42f439f0 0x42eb6000 0x49153d98 0x2a10de)
0x42f43a98 : 0x2a747d (0x81e760 0x0 0x42f43ab8 0x2a1596)
0x42f43ab8 : 0x28d495 (0x1 0x0 0x1 0x42ea904c)
0x42f43b28 : 0x28e935 (0x6784570 0x684d4000 0x1 0x29d54e)
0x42f43b98 : 0x26be53 (0x9144 0x60 0x0 0x22712a)
0x42f43d48 : 0x25c0f7 (0x8c705c8 0xd4000 0x0 0x2000)
0x42f43e28 : 0x2638be (0x67a6b88 0x684d4000 0x1 0x2000)
0x42f43f18 : 0x479886 (0x67a6b88 0x684d4000 0x1 0x684d6000)
0x42f43f78 : 0x4ecbb9 (0x7261d20 0x75f2a28 0x76e4614 0x0)
0x42f43fc8 : 0x29f43d (0x75f2a24 0x0 0x10 0x75f2a24)

BSD process name corresponding to current thread: firefox

#7ANSIK (0) / @anonymous / 2586 дней назад
ipv6 ready BnW для ведрофона BnW на Реформале Викивач Котятки

Цоперайт © 2010-2016 @stiletto.