Ш̴̴̜̥͍͕̼̙̱͙͎͍̘̀̐̔́̾̃͒̈̔̎́́͜р̧̛̺͖͖̯̖ͧͤ͋̅̽ͧ̈̐̽̆̐͋ͤͦͬ͛̃̑͞͞и̒ͥͤͯ͂ͣ̐̉̑ͫ̉̑҉̛͏̸̻͕͇͚̤͕̯̱̳͉ͅф̴̴̡̟̞͙̙̻͍̦͔̤̞̔̓́̍͗̚͢͞ͅт̨̐ͫ̂͊̄̃ͥͪ͏̫̺͍̞̼͈̩̥̜͔͜͜ы̸̴̱̺̼̠̦͍͍͍̱̖͔̖̱͉̅͑͌͒ͫ͒̀ͥ͐ͤ̅͘̕.̵̴̡̭̼̮͖͈̙͖͖̲̮̬͍͙̼̯̦̮̮ͦ̆̀̑̌ͮͧͣͯ̔̂́͟г͌ͮ̏̈͂ͯ̚҉̛̙̬̘̲̗͇͕̠̙͙̼̩͚̀͘͞ͅо̷̥̯̘̓ͤ̽͒̋̉̀̂̄̒̓̊ͨ͛́̌ͤ̂̀͠в̶̒͒̓̏̓̚҉̛̙̘̺̰̮̼̟̼̥̟̘̠̜͜н̸̷̸̲̝͈͙̰̟̻̟̰̜̟̗͎̻̻͍̿̔̃ͨ͑о̔̀̋ͫ̇̿̐ͫ͌͗ͩ҉̨̜̙̙͈͍̮̮̼̙̘̞̕͜͡ Войти !bnw Сегодня Клубы
якись кун у метро розповідав тянці теорію лібертаріанства, про фіатні гроші, про біткоїн, про системи радіоборотьби, а вона все це слухала. Здається в них було побачення у метро саме цікаве те, що кун не схожий на ґорена, та й тянка на клаву те ж не схожа. Невже вірус світового аутизму пішов у глобальний наступ?
#TY92DD / @hate-engine / 143 дня назад

лiл
#TY92DD/62E / @anonymous / 143 дня назад

А на качку вона не була схожа?

#TY92DD/S61 / @goren / 143 дня назад
доблоебизма
#TY92DD/0S9 / @anonymous / 143 дня назад
@goren ні, брюнетка
#TY92DD/F4D / @hate-engine --> #TY92DD/S61 / 143 дня назад
#TY92DD/2OT / @l29ah --> #TY92DD/S61 / 142 дня назад
ipv6 ready BnW для ведрофона BnW на Реформале Викивач Котятки

Цоперайт © 2010-2016 @stiletto.