Ш̴̴̜̥͍͕̼̙̱͙͎͍̘̀̐̔́̾̃͒̈̔̎́́͜р̧̛̺͖͖̯̖ͧͤ͋̅̽ͧ̈̐̽̆̐͋ͤͦͬ͛̃̑͞͞и̒ͥͤͯ͂ͣ̐̉̑ͫ̉̑҉̛͏̸̻͕͇͚̤͕̯̱̳͉ͅф̴̴̡̟̞͙̙̻͍̦͔̤̞̔̓́̍͗̚͢͞ͅт̨̐ͫ̂͊̄̃ͥͪ͏̫̺͍̞̼͈̩̥̜͔͜͜ы̸̴̱̺̼̠̦͍͍͍̱̖͔̖̱͉̅͑͌͒ͫ͒̀ͥ͐ͤ̅͘̕.̵̴̡̭̼̮͖͈̙͖͖̲̮̬͍͙̼̯̦̮̮ͦ̆̀̑̌ͮͧͣͯ̔̂́͟г͌ͮ̏̈͂ͯ̚҉̛̙̬̘̲̗͇͕̠̙͙̼̩͚̀͘͞ͅо̷̥̯̘̓ͤ̽͒̋̉̀̂̄̒̓̊ͨ͛́̌ͤ̂̀͠в̶̒͒̓̏̓̚҉̛̙̘̺̰̮̼̟̼̥̟̘̠̜͜н̸̷̸̲̝͈͙̰̟̻̟̰̜̟̗͎̻̻͍̿̔̃ͨ͑о̔̀̋ͫ̇̿̐ͫ͌͗ͩ҉̨̜̙̙͈͍̮̮̼̙̘̞̕͜͡ Войти !bnw Сегодня Клубы
Устанавливаем/обновляем systemrescuecd на флешке не затрагивая backstore: #!/bin/sh set -e set -x cd=/mnt/tmp mount -o loop /usr/share/systemrescuecd/systemrescuecd-x86-newest.iso "$cd" pmount "${1:?you forgot to specify the device name}" cp -af "$cd"/* /mnt/"$1" rm -rf /mnt/"$1"/syslinux mv /mnt/"$1"/isolinux/isolinux.cfg /mnt/"$1"/isolinux/syslinux.cfg sed -i -e 's/scandelay=1/scandelay=5/g' /mnt/"$1"/isolinux/syslinux.cfg mv /mnt/"$1"/isolinux /mnt/"$1"/syslinux pumount "$1" ( cd "$cd" ./usb_inst.sh syslinux /dev/"$1" sync ) umount /mnt/tmp sync
#PDVV5P / @l29ah / 658 дней назад

systemdrescuecd

#PDVV5P/DIN / @anonymous / 658 дней назад
Бля, забыл mbr: #!/bin/sh set -e set -x cd=/mnt/tmp mount -o loop /usr/share/systemrescuecd/systemrescuecd-x86-newest.iso "$cd" pmount "${1:?you forgot to specify the device name}" cp -af "$cd"/* /mnt/"$1" rm -rf /mnt/"$1"/syslinux mv /mnt/"$1"/isolinux/isolinux.cfg /mnt/"$1"/isolinux/syslinux.cfg sed -i -e 's/scandelay=1/scandelay=5/g' /mnt/"$1"/isolinux/syslinux.cfg mv /mnt/"$1"/isolinux /mnt/"$1"/syslinux pumount "$1" ( cd "$cd" ./usb_inst.sh syslinux /dev/"$1" pdev="/dev/$(echo "$1" | tr -d '0-9')" ./usb_inst/install-mbr -v -T "$pdev" "$pdev" sync ) umount /mnt/tmp sync
#PDVV5P/OSO / @l29ah / 658 дней назад
в арче будет работать?
#PDVV5P/9BN / @anonymous / 658 дней назад
ipv6 ready BnW для ведрофона BnW на Реформале Викивач Котятки

Цоперайт © 2010-2016 @stiletto.